Μητρώα φορέων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

Σχετικές Πληροφορίες

Δυνατότητα online αναζήτησης στο μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) και στο μητρώο φορέων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Πρόσβαση στο μητρώο