ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων. Η εφαρμογή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η χρήση της εφαρμογής αυτής είναι απλή και γίνεται ανώνυμα. Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τις αξίες των μεταβιβάσεων ακινήτων ανά περιοχή, βάσει κριτηρίων τα οποία επιλέγει ο ίδιος από τα διαθέσιμα στην εφαρμογή, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί είτε γενικές είτε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις.

Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών.

ΑΡΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
20172018201920202021202220232024


Κριτήρια αναζήτησης
Επιλέξτε υποχρεωτικά Νομαρχία, Δήμο και το αλφαριθμητικό της εικόνας. Προαιρετικά τα υπόλοιπα κριτήρια ( ακέραιες τιμές )
*Νομαρχία :
*Δήμος :
Κατηγορία Ακινήτου :
Από :
Έως :
Επιφάνεια κύριων χώρων (τ.μ.) :
Ετος Κατασκευής :
Ημ/νία Συμβολαίου ( ΜΜ/ΥΥΥΥ ) :
Τίμημα Δικαιώματος :
Κτίσματα / Οικόπεδα ( Εντός Σχεδίου )